ლიკვიდაცია

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 18 აგვისტოს N313 განკარგულებით დაიწყო სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბანი კრედიტის" ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პ/ნ 19001028319)
გთხოვთ იხილოთ: ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს:

აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი.
სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად.
მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად.

ლიკვიდატორის განცხადება
chart

ლიკვიდატორის განმეორებითი განცხადება

საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 18 აგვისტოს N313 განკარგულებით დაიწყო სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბანი კრედიტის" ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პ/ნ 19001028319)
გთხოვთ იხილოთ: ლიკვიდატორის განცხადება

აქვე განვმარტავთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი არ ათავისუფლებს მსესხებლებს:

აღებული ვალდებულების შესრულებისგან და მსესხებლების ვალდებულებები კომპანიის მიმართ რჩება უცვლელი.
სესხის დაფარვა უნდა მოხდეს წინასწარ განსაზღვრული პირობების და ვადების (გადახდის გრაფიკის) შესაბამისად.
მსესხებლის მხრიდან სასესხო ვალდებულების დაფარვის ვადაგადაცილების შემთხვევაში კომპანია გამოიყენებს ყველა კანონიერ საშუალებებს სასესხო დავალიანების ამოსაღებად.

ლიკვიდატორის განმეორებითი განცხადება
chart

ჩვენი შემოთავაზებები

image

სალომბარდე სესხი

მიიღეთ სალომბარდე სესხი ვერცხლის, ოქროს, ბრილიანტის და ანტიკვარიატის უზრუნველყოფით

შეავსე განაცხადი
image

იპოთეკური სესხი

მიიღეთ იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

შეავსე განაცხადი
image

ბიზნეს სესხი

მიიღეთ ბიზნეს სესხი უძრავ-მოძრავი ქონების უზრუნველყოფით

შეავსე განაცხადი

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

კონტაქტი

განავითარეთ თქვენი ბიზნესი ჩვენთან ერთად

პროდუქტის მახასიათებლები

შეავსე განაცხადი
სალომბარდე სესხი

%2/დან

სალომბარდე სესხი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 26.8%-დან

სესხი გაიცემა ვერცხლზე, ოქროზე, ბრილიანტზე, ანტიკვარიატზე

1 საათში სესხის დამტკიცება და გაცემა

კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი

 

 

 

შეავსე განაცხადი
იპოთეკური სესხი

%2.5/დან

იპოთეკური სესხი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 40.8%-დან

სესხის გაცემა უძრავი ქონების უზრუნველყოფით

კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი

On-line განაცხადების მიღება

დაბალი წინსწრების გადასახადი

მოქნილი გადახდის გრაფიკი

24 საათში სესხის დამტკიცება

შეავსე განაცხადი
ბიზნეს სესხი

%2/დან

ბიზნეს სესხი

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 32.4%-დან

სესხის გაცემა უძრავ-მოძრავი ქონების უზრუნველყოფით

კონკურენტული საპროცენტო განაკვეთი

On-line განაცხადების მიღება

დაბალი წინსწრების გადასახადი

მოქნილი გადახდის გრაფიკი

24 საათში სესხის დამტკიცება

Bani Credit

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბანი კრედიტი

დააბანდეთ თანხები ჩვენთან

image

10% სარგებელი

დააბანდეთ თანხა 6-12 თვე და მიიღეთ წლიური 10% სარგებელი

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაზია ბანი კრედიტი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

image

11% სარგებელი

დააბანდეთ თანხა 12-24 თვე და მიიღეთ წლიური 11% სარგებელი (სარგებლის 6 თვეში ერთხელ გადახდით)

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაზია ბანი კრედიტი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.

image

12% სარგებელი

დააბანდეთ თანხა 24 თვეზე მეტი ვადით და მიიღეთ წლიური 12% სარგებელი (სარგებლის 12 თვეში ერთხელ გადახდით)

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაზია ბანი კრედიტი არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განსხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა.